REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„VARA IN BULINE COLORATE”
CE SE VA DESFASURA IN PERIOADA
26.05.2017 – 01.05.2017

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale este IRIDOR STYLE SRL, cu sediul social in Str. Marasesti nr. 48-50, 610207 Piatra Neamt

Neamt, Romania, denumita in cele ce urmeaza Organizator.

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala „VARA IN BULINE COLORATE” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFAŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promotionala se desfasoara pe pagina de facebook a Organizatorului, www.facebook.com/iridor.ro

SECTIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani (denumit in prezentul Regulament „client”)
Nu pot participa la campanie angajaţii IRIDOR STYLE SRL  si rudele de gradul I al acestora.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFAŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promotionala consta in acordarea ca premiu a trei rochite din colectia VARA 2017.

Beneficiaza de acest premiu trei din participantii care distribuie postarea de concurs si lasa un comentariu cu feedback referitor la magazinul online www.iridor.ro. Castigatorii vor fi anuntati in data de 03.06.2017 si vor fi desemnati prin intermediul site-ului www.random.org.

SECTIUNEA 6. PERIOADA DE DESFAŞURARE AL CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 26.05.2017 – 01.06.2017

SECTIUNEA 7. TAXE

Clientilor care participa la aceasta campanile nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

SECTIUNEA 8. DIVERSE

In cazul oricarei fraude, neinţelegeri sau dispute care poate aparea in orice moment cu privire la desfaşurarea acestei campanii promotionale , IRIDOR STYLE SRL işi rezerva dreptul de a lua toate masurile legale considerate oportune.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord sa se conformeze şi sa respecte prevederile acestui regulament.

Pentru intrebari legate de campania promotionala, participantii pot trimite un email la office@iridor.ro in intervalul 26.05.2017 – 01.06.2017 unde vor primi toate informatiile legate de prezenta campanie promotionala.

SECTIUNEA 10. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanile promotionala. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice clientilor participanti la campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 11. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Legea aplicabila este legea romana.

SC IRIDOR STYLE SRL